Studenti master studija Reklama i mediji školska 2022/23 kreirali su društveno odgovornu kampanju o potrebi veće društvene vidljjivosti osoba sa posebnim potrebama.

Aktivno su učestvovali u aukciji kompanije AFI koja je povodom Hanuke skupila sredstva koje će biti donirana udruženju "Živimo zajedno", za potrebe opremanja dečjeg centra "Rastimo zajedno". 

studenti


Dragi studenti

Dobrodošli na akademske master studije Dramske i audiovizuelne umetnosti, modul Reklama i mediji, Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.

Drago nam je što ste se odlučili da školovanje nastavite upravo na našem fakultetu.

detaljnije

cestitka 2023


MASTER STUDIJE REKLAMA I MEDIJI 

Master studije Reklama i mediji oblikovane su po uzoru na umetničke programe oglašavanja koji se predaju na visokoškolskim ustanovama širom sveta.

Program je koncipiran da bude celovit i sveobuhvatan i da studentima pruži pravu meru umetničkih, teorijskih i naučnih saznanja, praktičnih i umetničkih metoda i procesa neophodnih za savremeno bavljenje delatnošću oglašavanja i medijima.

Program Reklama i mediji sa ogromnim uspehom traje više od jedne decenije i 2008. je dobio svoju prvu akreditaciju od IAA (International Advertising Association).

Nakon reakreditacije 2016. godine program je pretrpeo izmene u smislu osavremenjivanja i konkretizacija oblasti umetničkog školovanja za oglašavanje.

Brojne visokoškolske institucije prihvataju koncept oglašavanja kao specifične moderne umetnosti.
Primer studija koje se bave oglašavanjem a nalaze se u polju umetnosti su Univerzitet umetnosti San Francisko iz SAD i University College Falmouth Incorporating Dartington College of Arts iz Velike Britanije sa programom „Kreativni advertajzing“. Ecole Superieure de Publicite u Francuskoj i Institut za komunikacije iz Milana imaju studije kreativne direkcije.

Tu su još i Napier univerzitet iz Edinburga koji takođe ima program „Kreativni advertajzing“, Buckinghamshire univerzitet iz Velike Britanije, Kingston univerzitet iz Velike Britanije i mnogi drugi.

Radi se o umetničkim fakultetima a programi njihovih jednogodišnjih mastera su u polju umetnosti baš kao i program Reklama i mediji na Fakultetu dramskih umetnosti. 

Cilj studija je osposobljavanje studenata za interdisciplinarno umetničko i praktično bavljenje
medijima, oglašavanjem, odnosima s javnošću; dodatno teorijsko obrazovanje; razvijanje umetničkih sposobnosti
kod studenata da samostalno primenjuju tehnologiju i stvaralačke metode u oglašavanju i medijskoj delatnosti.

Studije su namenjene diplomiranim studentima fakulteta Univerziteta umetnosti ali i studentima drugih fakulteta.

Ove studije su posebno namenjene mladim profesionalcima u marketinškim i PR agencijama koji kroz ovaj program dobijaju potrebna teorijska znanja da bi sebe unapredili u vrhunske eksperte u svojim oblastima.

Svetski šampion Dušan Simić i Profesor Goran Peković na dodeli nagrade u Njujorku

Nastava se održava u prostorijama Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, kao i u prostorima agencija za oglašavanje. Ove studije su posebno dizajnirane da uvažavaju potrebe zaposlenih studenata te je iz tih razloga nastava organizovana petkom popodne/uveče i subotom tokom dana. Nastava se realizuje u formi predavanja sa demonstracijama, kroz individualne konsultacije, vežbe  i praktičan rad uz primenu savremenih metoda i tehnologija u stvaralačkom procesu.

Profesor Goran Peković i Svetski šampion Anđela Grabež u Ujedinjenim nacijama primaju nagradu od Podsekretara Ujedinjenih nacija za komunikacije Njegove ekselencije Akio Kiosake.

Stečena znanja i veštine omogućavaju studentima da na odgovarajući način primene kreativno-umetničke,
tehničko-tehnološke i produkcione inovacije.
Studenti su osposobljeni da u profesionalnom, samostalnom obavljanju specifičnih, složenih i kreativnih zadataka i poslova, primene stečena znanja u praksi, formiraju širok spektar dramskih i audiovizuelnih, komercijalnih i drugih ostvarenja u skladu sa savremenim dostignućima prakse i u odnosu na poštovanje kodeksa profesionalne etike.

Diplomirani student modula Reklama i mediji poseduje specijalizovano umetničko znanje iz oblasti reklame i medija, kao i temeljna teorijska i empirijska znanja iz oblasti umetnosti i umetničke produkcije; ima razvijene kognitivne i intelektualne veštine, ključne-prenosive i praktične veštine; ima razvijenu sposobnost rada u grupi i sposobnost vršenja liderske funkcije, kao i sposobnost rada u najsloženijim, specijalizovanim projektima reklamne i medijske produkcije.

Komunikacija sa profesorima održava se lično kao i putem elektronskih komunikacija.


Preuzmite INFORMATOR


Saznajte više o predmetima, upisu, profesorima i svemu što je potrebno za studije na masteru Reklama i mediji

Download Informaror RiM    ( PDF )


Fakultet dramskih umetnosti

Bulevar umetnosti 20
11070 Novi Beograd, Srbija 

Koordinator  master studija

Prof. Goran Peković
goran.pekovic@fdu.bg.ac.rs

Saradnik za nastavu i poslediplomske studije

Olivera Trajković
olivera.trajkovic@fdu.bg.ac.rs

www.fdu.rs
Tel. +381 11 260 45 25

PRATITE NAS!

© Copyright 2018
Fakultet dramskih umetnosti, - All Rights Reserved